Pracownia Analiz Ekologicznych

Pracownia Analiz Ekologicznych  
 Zakres działalności Badania:
- monitoring składowisk odpadów,
- monitoring środowiska terenów inwestycyjnych (stan „zerowy”),
- monitoring emisji zanieczyszczeń na terenach lokalizacji georeaktorów w technologiach podziemnego zgazowania węgla,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,                                   
- raporty oddziaływania na środowisko kopalń na etapie inwestycji, eksploatacji, rozbudowy i likwidacji (decyzje środowiskowe dla inwestycji i do wniosków koncesyjnych),
- badania mineralogiczne: surowców mineralnych, gleb i gruntów, materiałów syntetycznych, odpadów: popiołów, żużli, UPS, IOS itp.
Możliwe obszary współpracy monitroring, badania mineralogiczne, raporty i oceny środowiskowe
Kluczowa aparatura badawczo-analityczna

Wyposażenie do prac i pomiarów terenowych:
- pompa MPI 90 Grundfos  z oprzyrządowaniem i agregatem prądotwórczym 220 V Honda ECM 4500,
- pompy Gigant firmy Eijkelkamp z oprzyrządowaniem,
- zestaw do sondowania gleb i gruntów, młot wibracyjny MAKITA HM 1800 z wyciągarką hydrauliczną,
- wyposażenie do poboru próbek gleb i gruntów,
- sonda krzyżakowo – stożkowa do badania stateczności skarp,
- system BAT do monitoringu parametrów hydrologicznych
- wiertnica z osprzętem do prowadzenia monitoringu gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych (w zakupie),
- wielofunkcyjne i przenośne analizatory gazów,
- dyfraktometr rentgenowski XRD

więcej ->

Osoba do kontaktów merytorycznych Dr Zbigniew Bzowski, tel. (+48) 32 259 25 63, e-mail: zbzowski@gig.eu
 Słowa kluczowe monitoring, wody podziemne i powierzchniowe, ścieki, gleby, grunty, oceny, opinie, inwestycje, kopalnie