Laboratorium Energetyki Procesowej , Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, GIG


LABORATORIUM ENERGETYKI PROCESOWEJ (SO6)

Zakres działalności:

Energetyka procesowa obejmuje procesy konwersji energii i masy w urządzeniach i zespołach urządzeń przemysłowych, oraz wynikające z tego działania minimalizujące negatywny wpływ tych procesów na otoczenie.  Realizacja takich zagadnień wymaga znajomości konstrukcji urządzenia lub złożonego obiegu energochemicznego i metod formułowania matematycznego opisu funkcjonowania urządzenia.
    W pracach Laboratorium SO6 wykorzystywane są metody pomiarowe, modelowanie matematyczne i fizyczne, inżynierskie metody analizy i  projektowania poszczególnych etapów procesu. Prowadzona jest również analiza występujących zakłóceń oraz ocena dynamiki procesów.

Działalność Laboratorium obejmuje następujące zagadnienia poparte dotychczasowym doświadczeniem realizacyjnym i wdrożeniami przemysłowymi oraz badaniami pracowników:

•    racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle, audyty energetyczne procesów przemysłowych,

•    bilansowanie procesów konwersji masy i energii w reaktorach przemysłowych,

•    badania procesów jednostkowych związanych z konwersją paliw i energii,

•    ochrona środowiska przed skutkami użytkowania paliw, opracowywanie założeń technicznych instalacji oczyszczania gazów  przemysłowych,

•    opracowania związane z realizacją kogeneracji  zasilanych paliwami stałymi i gazami z procesów konwersji paliw stałych oraz gazem z odmetanowania pokładów węgla,

•    opracowywanie współczesnych instalacji niskoenergochłonnych i odzysk ciepła odpadowego,

•    modelowanie matematyczne i fizyczne oraz projektowanie urządzeń i reaktorów prototypowych urządzeń przemysłowych konwersji energii i masy,

•    modelowanie i projektowanie systemów energetycznych i energochemicznej konwersji.

•    projekty procesowe i studia wykonalności  instalacji energochemicznej konwersji,

•    opracowania związane ze sterowaniem i doborem aparatury pomiarowej dla  urządzeń przemysłowych energetycznych i oczyszczania spalin.


Osoby do kontaktów merytorycznych

  1. Kierownik laboratorium: Dr inż. Piotr Mocek, tel.: (+48) 32 259 2373, e-mail: pmocek@gig.eu
  2. Dr inż. Piotr Krawczyk, tel.: (+48) 32 259 2131, e-mail: pkrawczyk@gig.eu
  3. Mgr inż. Eugeniusz Jędrysik, tel.: (+48) 32 259 2477, e-mail: ejedrysik@gig.eu
  4. Mgr inż. Katarzyna Ponikiewska, tel.: (+48) 32 259 2149, e-mail: kponikiewska@gig.eu

  Słowa kluczowe

  Energetyka Procesowa, energetyka paliwowa, spalanie, obiegi energetyczne, audyty energii w przemyśle, optymalizacja zużycia energii, kinetyka procesów spalania, moddelowaniae numeryczne, prototypowanie numeryczne elementów i urządzeń, oczyszczanie spalin, oczyszczanie gazów procesowych, przemysłowe instalacje zgazowania, odzysk energii z procesów przemysłowych, nietypowe obiegi energetyczne, pomiary procesów cieplnych, regulacja procesów cieplno - przepływowych.