Laboratorium Instalacji Doświadczalnych

Zakres działalności
 • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w skali wielkolaboratoryjnej w zakresie:prowadzenie prac badawczych w zakresie zagadnień technicznych , technologicznych i związanych z ochroną środowiska w warunkach rzeczywistych procesu podziemnego zgazowania węgla.
  • symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla,
  • ciśnieniowego zgazowania paliw stałych,
  • bezpośredniego uwodornienia węgla,
  • separacji gazów procesowych z zastosowaniem membran i PSA,
  • spalania gazu niskokalorycznego w silniku i turbinie gazowej,
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie zagadnień technicznych , technologicznych i związanych z ochroną środowiska w warunkach rzeczywistych procesu podziemnego zgazowania węgla.
Możliwe obszary współpracy  Współpraca przy opracowywaniu ekspertyz, analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności i projektów procesowych technologii zgazowania i upłynniania węgla
Kluczowa aparatura badawcza
 • stanowiska do badań bezciśnieniowego i ciśnieniowego zgazowania w reaktorach symulujących pokład węglowy,
 • stanowisko do badań ciśnieniowego zgazowania węgla z ruchomym złożem,
 • stanowisko do badań bezpośredniego uwodornienia węgla,
 • stanowisko do badań oczyszczania i separacji gazów procesowych ze zgazowania przy zastosowaniu membran metody PSA
 • stanowisko testowe do badań spalania gazów w silniku i turbinie gazowej.
 • poligon do badań procesu podziemnego węgla zlokalizowany w pokładzie 310 wyposażony w infrastrukturę zasilania georeaktorów w czynniki zgazowujące oraz układ odbioru produktów
Osoby do kontaktów merytorycznych: 

Krzysztof Kapusta

Email: k.kapusta@gig.eu

Tel: +48/32 259 27 53

Jerzy Świądrowski

Email: j.swiadrowski@gig.eu

Tel: +48/32 259 22 88

Marian Wiatowski

Email: m.wiatowski@gig.eu

Tel: +48/32 259 23 20

Słowa kluczowe Podziemne zgazowanie węgla, uwodornienie węgla, badania rozwojowe