Część Technologiczna CCTW - Mikołów

Część Technologiczna Centrum Czystych Technologii Węglowych w Mikołowie 

Ta część CCTW zlokalizowana jest na terenie Kopalni Doświadczalnej "Barbara" (KD Barbara) w Mikołowie,  wchodzącej w skład GIG. Ze względu na możliwości prowadzenia badań w poligonie podziemym  - w rzeczywistych warunkach kopalnianych, KD Barbara stanowi unikatową w skali światowej infrastrukturę badawczą prowadząca prace na rzecz górnictwa głębinowego, zwłaszcza węglowego. 

Struktura laboratoryjna CCTW Mikołów

W ramach projektu, w części dotyczącej KD Barbara, rozbudowano infrastrukturę badawczą poligonu podziemnego oraz zbudowano naziemne stanowiska badawcze, głównie w skali PDU (Pilot Development Unit). Utworzony kompleks badawczy pozwala na prowadzenie prac w zakresie zintegrowanych procesów wykorzystania zasobów węgla, przy zastosowaniu procesów zaliczanych do Czystych Technologii Węglowych. 

W części technologicznej prowadzone są prace badawcze i rozwojowe w skali wielkolaboratoryjnej i w warunkach rzeczywistych dla procesów podziemnego zgazowania węgla. Utworzono następujące stanowiska badawcze:

  • moduł oczyszczania i separacji gazów procesowych, szczególnie w aspekcie usuwania CO2 i produkcji wodoru oraz przygotowania gazu do spalania, 
  • stanowisko testowe do prowadzenia badań nad spalaniem gazów w silniku gazowym i turbinie gazowej, 
  • stanowisko do badań zastosowania gazu procesowego do bezpośredniego uwodornienia węgla, 
  • stanowisko do zgazowania węgla w złożu stałym i ruchomym,
  • poligon podziemny, o powierzchni ok. 3000 m2, 
  • w pokładzie węglowym do prac rozwojowych nad różnymi aspektami procesu podziemnego zgazowania węgla.

Poligon Podziemny KD Barbara

Hala D-CCTW Mikołów - Ciśnieniowy Reaktor

Hala  D na terenie KD Barbara