AWAIR

Tytuł projektu: Środowiskowo zintegrowana wielopoziomowa wiedza i podejścia do przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom zanieczyszczenia powietrza, poprawiające jakość życia szczególnie wrażliwych mieszkańców na funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08.2020

Opis:

Idea projektu związana jest z problemem złej jakości powietrza i występowaniem epizodów wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (smogu). Jego celem  jest poprawa zarządzania środowiskowego, a tym samym zmniejszenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko i zdrowie obywateli, w szczególności grup najbardziej wrażliwych tj. dzieci, osób w podeszłym wieku i osób ciepiących na choroby układu oddechowego. Rezultatem ma być opracowanie  planu dot. zmniejszenia wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Katowicach w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza na budynkach użyteczności publicznej.

Liderem projektu jest Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia-Romagna we Włoszech.  W skład konsorcjum wchodzą: Główny Instytut Górnictwa, Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk z Włoch, Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska, oraz przedstawiciele władz lokalnych: miasta: Katowice, Parma, Budapeszt i Graz.

Kierownik projektu w GIG:
dr Beata Urych
e-mail: burych@gig.eu
tel. 32 259 24 55

Aktualności

19-20.04.2018

W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu AWAIR... więcej