Cel projektu

 Cele projektu:

  • Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych wspierającej zarządzanie zawartością rtęci w produktach węglowych oraz pozyskanie danych (m.in. wspierającej też zarządzanie zawartością rtęci w odpadach węglowych).
  • Opracowanie wytycznych technologicznych redukcji zawartości rtęci w węglach handlowych na drodze przeróbki węgla (ze szczególnych uwzględnieniem najdrobniejszych frakcji ziarnowych) oraz w produktach odpadowych.
  • Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci (na przykładzie instalacji „Tauron Wytwarzanie S.A.”) na podstawie utworzonej bazy danych zawartości rtęci w węglu kamiennym oraz wyników dotychczasowych badań i analiz