Wykonawcy projektu

Wykonawcy projektu: 

Główny Instytut Górnictwa (Lider projektu), Katowice
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Politechnika Częstochowska