Zadania

Zadania: 

  1. Identyfikacja ilościowo – jakościowa zanieczyszczenia rtęcią węgli handlowych (węgiel kamienny do celów energetycznych)
  2. dentyfikacja ilościowo – jakościowa zanieczyszczenia rtęcią węgli handlowych (węgiel kamienny do koksowania)
  3. Identyfikacja ilościowo- jakościowa zanieczyszczenia rtęcią węgli handlowych (węgiel brunatny)
  4. Projekt i uruchomienie bazy danych
  5. Ocena rozkładu zawartości rtęci w produktach wybranych procesów przeróbczych
  6. Ocena możliwości redukcji zawartości rtęci w procesach niskotemperaturowej obróbki termicznej węgla
  7. Ocena możliwości immobilizacji i usuwania rtęci z odpadów węglowych podczas składowania i przetwarzania wybranymi metodami
  8. Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji „Tauron Wytwarzanie S.A.”