Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future

 

Tytuł projektu: Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future

Źródło finansowania:
Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS – Research Fond for Coal and Steel)
Okres realizacji: (lata) 2016-2019
Lider projektu: The University Of Exeter (Wlk. Brytania)

 

Partnerzy:
Główny Instytut Górnictwa
Tauron Wydobycie (Polska)
Bureau De Recherches Geologiques Et Minieres
CASPEO (Francja), Universite De Liege
Comet Traitements SA (Belgia)
The University Of Exeter (Wlk. Brytania)
Lontech Engineering Ltd (Bułgaria)

 

Opis: 

Projekt CEReS ma na celu wprowadzenie szeregu udoskonaleń technologicznych, które zmniejszą ryzyko związane z zarządzaniem składowanymi odpadami pogórniczymi z produkcji węgla kamiennego i pochodzącymi z bieżącej produkcji  (kwaśne odcieki AMD) oraz odpadami PCB, pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Główną koncepcją projektu CEReS jest  współprzetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych. Proces ten koncentruje się na wytworzeniu roztworu ługującego (lixiviant) z odpadów pochodzących z procesów wzbogacania węgla kamiennego (kwaśne odcieki AMD), który będzie wykorzystywany do ekstrakcji metali z płytek obwodów drukowanych (PCB). Jest to nowatorskie podejście, mające na celu identyfikację i asymilację materiałów odpadowych oraz odzysk metali i innych surowców o wysokiej wartości. Zanieczyszczenie środowiska spowodowane kwaśnymi odciekami (AMD) pochodzącymi z odpadów pogórniczych z wydobycia węgla kamiennego, stanowią znaczące wyzwanie dla europejskiego przemysłu węglowego. Aktualnie praktykuje się zapobieganie powstawaniu kwaśnych odcieków AMD lub ich neutralizację w początkowej fazie ich powstawania. W przeciwieństwie do ogólnych praktyk, CEReS będzie stosował aktywnie biologicznie środki ługujące do odzyskiwania metali z odpadów elektronicznych. Takie podejście zmniejszy ryzyko środowiskowe związane ze składowaniem odpadów pogórniczych na hałdach poprzez usunięcie potencjału generującego odcieki AMD, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności recyklingu odpadów elektronicznych.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stroniewww.ceres.biohydromet.net

 

Kontakt: :  
dr inż. Joanna Całus Moszko,
tel.:  (032) 259-21-15, 
e-mail: jmoszko@gig.eu