KARBONIZAT JAKO SUBSTYTUT NATURALNEGO GRAFITU W TECHNOLOGIACH „ZIELONEJ ENERGII (GREENENERGY)"

Akronim projektu: CHARPHITE

Pełna nazwa: KARBONIZAT JAKO SUBSTYTUT NATURALNEGO GRAFITU W TECHNOLOGIACH „ZIELONEJ ENERGII (GREENENERGY)” / COAL CHAR AS A SUBSTITUTING MATERIAL OF NATURAL GRAPHITE IN GREEN ENERGY TECHNOLOGIES

 

Źródło finansowania: ERA-MIN/CHARPHITE/02/2016  NCBiR

Okres realizacji: (lata) 2016 - 2019

Lider projektu: Portugalia - University of Porto- Faculty of Sciences (UP)

Partnerzy:
Portugalia - REQUIMTE (Rede de Química e Tecnologia) - Associação (RQE)
Portugalia - Pegop – Energia Eléctrica, SA (PGP)
Argentyna - University of Buenos Aires (UBA)
Rumunia - University "Constantin Brancusi" of Targu Jiu (UCB)
Rumunia - University POLITEHNICA of Bucharest (UPB)
Polska - Główny Instytut Górnictwa (GIG)
Polska - CARBO-GRAF Sp. z o.o. (CBF)
RPA - University of Johannesburg (UJ)

 

Opis: 

Projekt dotyczy możliwości pozyskania karbonizatów z popiołów lotnych i dennych ze spalania węgla, pochodzących z bieżącej produkcji oraz  zdeponowanych na składowiskach odpadów jako substytutu naturalnego grafitu w technologiach „zielonej energii”. Projekt obejmuje innowacyjne metody i technologie odzysku oraz przekształcenia karbonizatów pozyskanych z popiołów
w wysokojakościowe materiały do różnych zastosowań. Pozwoli to na zastąpienie naturalnego grafitu jego substytutem. Projekt przewiduje wykorzystanie w sposób bezpieczny dla środowiska, różnych rodzajów popiołów ze spalania węgla w celu odzysku z nich koncentratów karbonizatów a następnie zastosowanie ich:

  • jako prekursora do produkcji materiałów kompozytowych z tlenkami metali,
  • jako katalizatorów do produkcji zrównoważonej energii: reakcji wydzielania wodoru (HER), reakcji wydzielania tlenu (OER), reakcji redukcji tlenu (ORR) dla technologii ogniw paliwowych i rozkładu wody (jednoczesna produkcja O2 i H2).

Projekt ma również dodatkowy cel związany z oceną zasobów naturalnego grafitu. Zakłada pobranie i scharakteryzowanie właściwości technologicznych próbek grafitów naturalnych w krajach będących członkami konsorcjum oraz ich porównanie z własnościami otrzymanych wydzielonych karbonizatów i poddanych procesowi grafityzacji. Realizacja projektu pozwoli na ocenę możliwości ochrony naturalnych zasobów  grafitu poprzez wykorzystanie jego substytutu. 

 

kontakt:
prof. dr hab.inż. Barbara Białecka,        tel.:       32/259 2164,  e-mail:          bbialecka@gig.eu
dr inż. Joanna Całus Moszko,                tel.:       32/259 2115,  e-mail:          jmoszko@gig.eu