HUGE - Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe

Projekt HUGE to trwający 36 miesięcy projekt badawczo rozwojowy finansowany ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali. 

Celem projektu było zbadanie możliwości technologii produkcji wodoru w Podziemnym Zgazowaniu Węgla (PZW) w geo-reaktorze. Proces był kontrolowany poprzez dynamiczne zmiany temperatury i ciśnienia reagentów i produktów. W ramach projektu przeanalizowano również  wpływ technologii PZW na powietrze, wodę oraz stabilność złóż geologicznych. Instalacja demonstracyjna została zbudowana na terytorium CCTW Mikołów w poligonie podziemnym KD Barbara.

Obok Głównego Instytutu Górnictwa, koordynatora projektu, konsorcjum projektu składało sie z partnerów z Holandii, Wielekiej Brytanii, Niemiec, Czech, Belgii oraz Ukrainy reprezentowanych przez następujące instytucje: Delft University of Technology, UCG Partnership Ltd,  Universität Stuttgart, Institute of Chemical Process Fundamentals, Institut Scientifique de Service Public, National Mining University, a także dwie polskie instytucje badawcze: Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor” i Politechnika Śląska, a także przemysł paliwowy w postaci: Kompanii Węglowej S.A. oraz BOT Górnictwo i Energetyka S.A.