Projekt: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych" - Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie CTW

W październiku 2011 roku rozpoczeła się w Głównym Instytucie Górnictwa realizacja projektu pt: "Rozwój potencjału naukowego kadr na potrzeby czystych technologii węglowych". Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było uruchomienie i zrealizowanie jednego cyklu zaocznych studiów doktoranckich z modułem kształcenia na odległość - "Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie czystych technologii węglowych". 

Absolwenci mają szansę znalezienia zatrudnienia w Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Szczegółowe informacje na stronie projektu