MOLOC

Tytuł projektu: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej.
Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.

Partner wiodący: Miasto Lille (Francja)

Partnerzy projektu: 
Miasto Turyn (Włochy)
Główny Instytut Górnictwa przy współpracy Miasta Katowice (Polska)
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy)
Miasto Suczawa (Rumunia)
Energy Cities

Cel projektu: Celem projektu MOLOC jest opracowanie modelowych europejskich działań w zakresie wspierania przechodzenia miast na gospodarkę niskoemisyjną. Polska część projektu dotyczy opracowania modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Jednym z efektów projektu ma być zestaw wytycznych do opracowania spójnej koncepcji systemu monitoringu zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej.  

Kierownik projektu w GIG:
dr Beata Urych
e-mail: burych@gig.eu
tel: +48 32 259 24 55

Strona projektu: https://www.interregeurope.eu/moloc/


Archiwum

14.11.2018

Wizyta studyjna w Suczawie (Rumunia)

W dniach 6-7 listopada br. odbyło się dwudniowe spotkanie partnerów oraz interesariuszy projektu ... więcej

14.09.2018

Wizyta studyjna uczestników w Hamburgu

W dniach 12.09 - 13.09.2018 r. w Hamburgu w Niemczech miała miejsce druga wizyta studialna projektu... więcej

20.06.2018

Tym razem w Katowicach miała miejsce druga wizyta uczestników projektu MOLOC. 

W dniach 13-14 czerwca 2018 r. uczestnicy projektu spotkali się w naszym mieście na sesjach wykładowych. W dniach 13-14 czerwca 2018 r. uczestnicy projektu spotkali się w naszym mieście na sesjach wykładowych. Spotkanie otworzył wiceprezydent Miasta Katowice - Mariusz Skiba i koordynator Centrum Czystych Technologii Węglowych - prof. Krzysztof Stańczyk... więcej

28.05.2018

Pierwsza wizyta studyjna projektu MOLOC

W Turynie we Włoszech miała miejsce pierwsza wizyta studialna projektu MOLOC... więcej

11.06.2018

To już czwarte spotkanie Grupy Interesatriuszy do spraw Gospodarki Niskoemisyjnej

Kolejne spotkanie W dniu 8 czerwca 2018 r. w Wiśle odbyło się IV spotkanie grupy interesariuszy ds. gospodarki niskoemisyjnej... więcej

 

27.12.2017

Drugie i trzecie spotkanie interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej 

Spokania grupy interesariuszy ds. gospodarki niskoemisyjnej odbyły się w dniu 18 października br. w Siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz w dniu 12 grudnia br. w Głównym Instytucie Górnictwa... więcej

 

15.12.2017

Drugie międzyregionalne spotkanie projektu MOLOC

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu MOLOC odbyło się w dniach 26 – 29 listopada br.
w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg... więcej

02.10.2017

Pierwsze międzyregionalne spotkanie projektu MOLOC 

W dniach 27-28 września br. w Suczawie, w Rumunii odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektu MOLOC ... więcej

26.04.2017

Pierwsze spotkanie grupy interesariuszy do spraw gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu MOLOC 

26 kwietnia 2017 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się pierwsze spotkanie grupy interesariuszy w ramach projektu MOLOC ... więcej

17.03.2017

Spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC

W dniach 13‐15 marca 2017 r. w Lille, Francja odbyło się spotkanie otwierające międzynarodowy projekt MOLOC „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej” (Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy... więcej


Aktualności


21.09.2019

Za nami V Dni Energii w Katowicach z udziałem projektu MOLOC... więcej


28.06.2019

W dniu  25 czerwca 2019 r. w Ustroniu odbyło się VIII spotkanie grupy interesariuszy... więcej


01.06.2019

W dniach 27-29 maja 2019 r. w Lille we Francji miała miejsce ostatnia wizyta studialna... więcej


12.2018

21 listopada 2018 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się VI spotkanie grupy interesariuszy... więcej