Porozumienie o Współpracy GIG -VŠB Ostrawa - RCETS-NCKU, Tajwan

Współpraca pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa, Tajwańskim Research Center for Energy, Technology and Strategy, oraz Politechniką Ostrawską

Zespół Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony powietrza, pod przewodnictwem śp. Profesora Jana Roguta nawiązał współpracę z Research Center for Energy, Technology and Strategy Narodowego Uniwersytetu Cheng-Kung Taiwanie. W ramach tej współpracy od roku 2011 odbyły się 4 spotkania. Na spotkaniach wymieniano doświadczenia w obszarze badań związanym z gospodarką wodorową, sieciami energetycznymi, strategią energetyczną, oraz perspektywami rozwoju nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Efektem nawiązanej współpracy było złożenie wniosków projektowych do polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Projekty, które uzyskają aprobatę komisji konkursowej będą finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ministerstwa Nauki i Technologii Tajwanu (MOST).

W bieżącym roku zespół współpracowników Profesora Roguta kontynuuje współpracę z RCETS-NCKU. Partnerzy złożyli wniosek projektowy ProHyCom, który we wrześniu br. przeszedł pozytywną ocenę formalną i zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Wyniki konkursu spodziewane są w pierwszych tygodniach grudnia 2014.

Również w ramach kontynuacji  współpracy pomiędzy GIG a RCETS-NCKU, w sierpniu br. odbyło się spotkanie w CCTW w Katowicach. 

Spotkanie TW-CZ-PL w CCCTW Katowice

Do zespołu Polsko-Tajwańskiego dołączyła grupa naukowców z Politechniki w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – VŠB). Na spotkaniu roboczym wszyscy uczestnicy poparli pomysł podpisania trójstronnego Porozumienia o Współpracy (Memorandum of Understanding – MoU). Do końca września zespół pod kierownictwem mgr Anny Rogut-Dąbrowskiej opracował oraz uzgodnił z Partnerami ostateczną treść Porozumienia.

Równolegle RCETS-NCKU zaprosił uczestników spotkania w CCTW do udziału w konferencji International Symposium on Energy Technology and Strategy (ISETS 2014), gdzie jako jeden z punktów programu zaplanowano podpisanie trójstronnego MoU.

W dniach 27 – 28 października 2014 w auli Uniwersytetu w Tainan odbyło się sympozjum pod hasłem: Global Collaboration on Energy Research and Talent Cultivation. Celem sympozjum była budowa i wzmacnianie współpracy międzynarodowej, wspieranie utalentowanych naukowców, oraz promocja wymiany naukowej między Tajwanem i innymi krajami. Główny Instytut Górnictwa był reprezentowany na sympozjum przez mgr inż. Jana Blewąskę, który przekazał dokument „Porozumienie o Współpracy” podpisany przez Dyrektora Naczelnego GIG, Prof. dr inż. hab. Józefa Dubińskiego, oraz Prof. Tomáša Čermáka, reprezentującego VSB.

Sympozjum ISETS 2014 Tajwan

Mgr inż. Jan Blewąska w prezentacji przedstawił na forum sympozjum dotychczasowa historię współpracy pomiędzy GIG i RCETS-NCKU, a także zaprezentował rolę Partnerów w projekcie ProHyCom.

Prezentacja na Sympozujm mgr inż. Jan Blewąska

Przedstawiciel GIG uczestniczył bezpośrednio w podpisaniu dokumentu porozumienia przez Prof. Ta-Hui Lin, dyrektora RCETS-NCKU pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego sympozjum ISETS 2014.

Wręczenie MoU przedstawicielowi GIG