Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (HTRPL)

(2012-2016)

Finansowany w ramach Centrum Badań i Rozwoju, programu strategicznego: „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej”.

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału naukowego i technicznego i pomoc w realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce. Cele szczegółowe obejmują: 

  • Analizę warunków wdrożenia technologii HTR w Polsce, w tym projektowania, budowy i uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej w perspektywie najbliższych kilkunastu lat
  • Prowadzenie teoretycznych prac badawczych w dziedzinie fizyki i inżynierii jądrowej reaktora typu HTR
  • Opracowanie założeń technologii umożliwiających sprzęgnięcie jądrowych, wysokotemperaturowych źródeł ciepła z instalacjami przemysłowymi, w tym w procesach chemicznych i synergii jądrowo-węglowej.

Główny Instytut Górnictwa realizuje Etap 12 projektu dotyczący określenia wpływu zastosowania wstępnie przegrzanych reagentów gazowych na efektywność procesu allotermicznego zgazowania węgla z wykorzystaniem ciepła z reaktora HTR.

Osoba/y kontaktowe w projekcie:

dr hab. Adam Smoliński, prof. GIG, kierownik Etapu 12

Link do strony internetowej projektu:

 http://htrpl.agh.edu.pl/