STRATEGY CCUS

Tytuł projektu: Strategic planning of Regions and Territories in Europe for low-carbon energy and industry through CCUS Coordination and Support Action (CSA)

Akronim: STRATEGY CCUS

 

Źródło finansowania: program „Horyzont 2020”

Okres realizacji: maj 2019 – kwiecień 2022 r.

Partner wiodący: BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), Francja

 

Partnerzy projektu:

Francja: BRGM, IFP Energies nouvelles, Total S.A.

Hiszpania: IGME, CIEMAT

Portugalia: Uniwersity of Evora, DGEG, CIMPOR, FCT-NOVA

Grecja: CERTH

Chorwacja: UNIZG-RGNF

Wielka Brytania: Scottish Carbon Capture & Storage / University of Edinburgh

Rumunia: SNSPA, GeoEcoMar

Polska: GIG (Główny Instytut Górnictwa)

Niemcy: Fraunhofer ISI,

Norwegia: NORCE

 

Cel projektu: opracowanie strategicznych planów rozwoju technologii wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (carbon capture, utilisation and storage – CCUS) na obszarze wschodniej oraz środkowej Europy w horyzontach czasowych: krótkim (do 3 lat), średnim (3-10 lat) oraz długim (ponad 10 lat). W tym celu zostaną opracowane lokalne plany rozwoju wraz z modelami biznesowymi dla wybranych 8 regionów start-up położonych w 7 krajach europejskich: Hiszpanii, Francji, Grecji, Portugalii, Chorwacji, Rumunii i Polsce, odpowiedzialnych za wytwarzanie 45% emisji dwutlenku węgla w sektorze przemysłu i energii w Europie. Dla stworzenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury CCUS, zostaną opracowane plany korytarzy transportu dwutlenku węgla między lokalnymi klastrami przemysłowymi CCUS oraz połączenia z infrastrukturą CCUS w rejonie Morza Północnego.

 

Regiony start-up zidentyfikowane w projekcie STRATEGY CCUS:

Basen Paryski we Francji (w tym klaster Le Havre CCS ukierunkowany na SET-Plan Action 9, Dunkierka, obszar miejski w Paryżu i obszar rolniczy Orleanu)

Dolina Rhône we Francji (w tym klaster Fos-Berre / Marseille CCU objęty działaniem SET-Plan Action 9 (jako projekt flagowy) i metropolia Lyon)

Basen Ebro w Hiszpanii (w tym obszar przemysłowy Tarragona, obszary North Castellón i North Teruel)

Dorzecze Lusitanian w Portugalii (w tym źródła CO2 na osi Leiria-Figueira da Foz i rozciągające się na region przemysłowy Lizbony)

Północna Chorwacja (w tym Zagrzeb i chorwacka część Basenu Panońskiego)

Obszar Galati w Rumunii (w tym Galati, miasto portowe nad Dunajem i jego okolice)

Obszar zachodniej Macedonii w Grecji (w tym obszary przemysłowe Kozani i Ptolemaida)

Górny Śląsk w Polsce (w tym tereny przemysłowe Katowic, Rybnika i Będzina)

 

Kierownik projektu w GIG:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

e-mail: kstanczyk@gig.eu

tel. +48 32 2592267