URAKOL

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego  poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania surowców energetycznych

Nazwa programu: Polska Pomoc Rozwojowa 2016

Okres realizacji: 01.03.2016-31.12.2016

Partner wiodący: Główny Instytut Górnictwa

Partnerzy projektu: Instytut Geologii i Geochemii Surowców Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (www.iggcm.org.ua)

Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii opartych na lokalnych surowcach energetycznych, tj. budowie zintegrowanego systemu produkcji, dystrybucji i odbioru produktów. W perspektywie długoterminowej wyniki projektu przyczynią się do zmniejszenia uzależnienia obwodu lwowskiego od dostaw gazu na rzecz czystych technologii węglowych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Strona projektu: http://urakol.iggcm.org.ua/

Kierownik projektu:
Eugeniusz Jędrysik
tel. +48 32 259 24 77
e-mail: ejedrysik@gig.eu