CCTW Katowice

Laboratoria Badawcze Centrum Czystych Technologii Węglowych – Katowice zlokalizowane są w nowowybudowanym, nowoczesnym obiekcie na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, przy Pl. Gwarków 1.

CCTW Obejmuje pięć zakładów GIG wraz z ich laboratoriami.

W Laboratoriach Badawczych prowadzi się interdyscyplinarne prace, m.in. w zakresie:

 • badań właściwości fizykochemicznych paliw stałych, badań budowy pertrograficznej węgla oraz oceny wpływu właściwości i budowy oraz składu paliw stałych na ich wykorzystanie,
 • inżynierii procesowej, nanotechnologii i ogniw paliwowych,
 • racjonalizacji wytwarzania i użytkowania energii,
 • badań i monitoringu środowiska, w tym:
  • pomiarów emisji zanieczyszczen do środowiska
  • odpadów stałych,
  • związków organicznych w środowisku
  • wód kopalnianych, ścieków poprocesowych i wód zanieczyszczonych,
  • monitoringu środowiskowego i badań mineralogicznych
 • minimalizacji skutków środowiskowych produkcji i wykorzystania węgla,
 • analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w cyklu życia technologii i produktów,
 • rozpoznania złóż węgla, kopalin towarzyszących,
 • rozpoznania potencjału składowania CO2,
 • modelowania procesów fizycznych i fizykochemicznych związanych z innowacyjnymi technologiami oraz ich optymalizacja

Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych

Zakład Monitoringu Środowiska

Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni

Skip to content