Linki

Nauka i badania w Polsce

Innovative R&D Infrastructure – Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Polska Akademia Nauk

Administracja Państwowa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Urząd Regulacji Energetyki

Konsorcjum Projektu

Główny Instytut Górnictwa

Instytut Technologii Paliw i Energii

Instytucje i źródła informacji zagranicznej i międzynarodowej

Global Carbon & Capture Institute – GCCSI (Światowy Instytut CCS)

Międzynarodowa Agencja Energetyczna
IEA Clean Coal Centre (Centrum Czystego Węgla)
World Coal Institute
US Department of Energy
The European Climate Foundation
The Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF)

Europa portal Unii Europejskiej – Energia
Europejski Portal Energetyczny
US Energy Information Administration

Instytucje i źródła informacji polskiej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią – Polska Akademia Nauk
Portal Chrońmy Klimat
Portal Nowa Energia
Portal Teberia
Krajowa Agencja Poszanowania Energii
Instytut Ochrony Środowiska
Agencja Rynku Energii
Centrum Informacji o Rynku Energii

Nauka i Badania w Unii Europejskiej

Europa Portal Unii Europejskiej – Badania i Innowacje
CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS)
UK Energy Research Centre

Nauka i Badania w świecie

DOE – National Energy Technology Laboratory

Skip to content