CCTW Mikołów

Część Technologiczna Centrum Czystych Technologii Węglowych w Mikołowie

Ta część CCTW zlokalizowana jest na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” (KD Barbara) w Mikołowie, wchodzącej w skład GIG. Ze względu na możliwości prowadzenia badań w poligonie podziemym – w rzeczywistych warunkach kopalnianych, KD Barbara stanowi unikatową w skali światowej infrastrukturę badawczą prowadząca prace na rzecz górnictwa głębinowego, zwłaszcza węglowego.

W ramach projektu, w części dotyczącej KD Barbara, rozbudowano infrastrukturę badawczą poligonu podziemnego oraz zbudowano naziemne stanowiska badawcze, głównie w skali PDU (Pilot Development Unit). Utworzony kompleks badawczy pozwala na prowadzenie prac w zakresie zintegrowanych procesów wykorzystania zasobów węgla, przy zastosowaniu procesów zaliczanych do Czystych Technologii Węglowych.

W części technologicznej prowadzone są prace badawcze i rozwojowe w skali wielkolaboratoryjnej i w warunkach rzeczywistych dla procesów podziemnego zgazowania węgla. Utworzono następujące stanowiska badawcze:

  • moduł oczyszczania i separacji gazów procesowych, szczególnie w aspekcie usuwania CO2 i produkcji wodoru oraz przygotowania gazu do spalania,
  • stanowisko testowe do prowadzenia badań nad spalaniem gazów w silniku gazowym i turbinie gazowej,
  • stanowisko do badań zastosowania gazu procesowego do bezpośredniego uwodornienia węgla,
  • stanowisko do zgazowania węgla w złożu stałym i ruchomym,
  • poligon podziemny, o powierzchni ok. 3000 m2,
  • w pokładzie węglowym do prac rozwojowych nad różnymi aspektami procesu podziemnego zgazowania węgla.

Kontakt i strona internetowa

Zapraszamy na oficjalną stronę KD „Barbara” pod adresem kdbarbara.gig.eu

Skip to content